Saturday, 30 March 2013

KATA GANTI NAMA DIRI KETIGA, BELIAU


Assalamualaikum dan selamat sejahtera…

Pada hari ini, saya akan membincangkan pula kata ganti nama diri yang setiap hari digunakan oleh pengguna bahasa. Seperti yang telah kita ketahui kata ganti nama terdiri daripada kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga. Beliau tergolong dalam kata ganti nama diri orang ketiga. Namun, penggunaan kata ganti nama diri, beliau juga boleh membawa maksud lain dalam dialek Sabah. Contohnya:

Dialek Sabah   : “Beliaumu ke mana?”
Bahasa Baku   : “Ayahmu ke mana?”

Dalam ayat di atas, beliau menurut percakapan orang Sabah merujuk kepada ayah atau bapa. Hal ini berbeza dengan bahasa baku iaitu beliau digunakan sebagai kata ganti nama diri orang ketiga. Contohnya:

Nama Dato’ Paduka Ahmad Kadi mungkin agak asing bagi pencinta bahasa Melayu di Malaysia. Namun begitu, nama beliau sebenarnya tidak asing bagi mereka yang mengikuti perkembangan Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (MABBIM).

Contoh ayat di atas menunjukkan secara jelas bahawa beliau digunakan kepada orang kita hormati dan digunakan dalam konteks rasmi. Namun, terdapat juga pengguna bahasa yang menggunakan beliau untuk orang yang tidak dihormati atau untuk binatang. Contohnya:

1. *Beliau ditangkap kerana mengedarkan dadah.
      Dia ditangkap kerana mengedarkan dadah.
2. *Budak itu berusia tujuh tahun. Beliau sudah pandai membaca.
      Budak itu berusia tujuh tahun. Dia sudah pandai membaca.

No comments:

Post a Comment