Saturday, 16 March 2013

MENGEJA KATA TERBITAN


Assalamualaikum dan selamat sejahtera…

Pada hari ini saya ingin berkongsi tentang penggunaan imbuhan kepada anda. Hal ini kerana apabila saya membuka laman sosial iaitu facebook sebentar tadi masih ramai lagi yang kurang mengetahui  tentang penggunaan imbuhan dalam perkataan. Contohnya :
Dalam kata-kata di atas, terdapat kesalahan ejaan yang berlaku dalam perkataan kebaikkan dan keburukan. Perkataan tersebut sepatutnya dieja dengan menggunakan satu k sahaja iaitu kebaikan dan keburukan.

Hal ini kerana apa-apa sahaja perkataan yang berakhiran huruf k tetap mempunyai satu k apabila menerima apitan me-...-i dan ke-...-an.  Apabila sesuatu kata dasar, sama ada daripada golongan kata nama, kata kerja atau kata adjektif akan menjadi kata kerja terbitan apabila menerima apitan me-...-i. Misalnya kata nama raja menerbitkan kata kerja terbitan transitif apabila menerima apitan me-...-i (merajai), kata adjektif merah menjadi memerahi

Kata nama, kata kerja dan kata adjektif akan berubah menjadi kata nama terbitan apabila menerima apitan ke-...-an.  Misalnya, dengan apitan  ke-...-an, kata nama raja kekal sebagai kata nama (terbitan)kerajaan, kata kerja naik menjadi kata nama terbitan kenaikan, dan kata adjektif hebat membentuk kata nama terbitan kehebatan.

 Jika kata dasar itu berakhir dengan huruf  konsonan  k  (banyak, duduk, masuk, anak), maka kata dasar yang mengalami proses pengimbuhan itu tidak mungkin menghasilkan dua  huruf k, kerana huruf k kekal hadir dalam suku kata akhir tertutup kata dasar, manakala akhiran yang mengimbuhinya bukan apitan me-...-ki, dan bukan apitan ke-...-kan. Tidak ada apitan me-...ki dan apitan ke-...-kan dalam bahasa Melayu (Portal Pendidikan Utusan).

No comments:

Post a Comment