Saturday, 23 March 2013

JAWAPAN ATAU JAWABAN


Assalamualaikum dan selamat sejahtera…

Pada hari ini, saya telah menghubungi kawan rapat saya untuk bertanya khabar dan berbual tentang hal-hal lain. Tiba-tiba, dia bertanya tentang jawapan atau jawaban. Dia keliru tentang penggunaannya dan langsung bertanya tentang perkara tersebut kepada saya memandangkan saya belajar dalam program pendidikan Bahasa Melayu di universiti. Sebenarnya, kawan saya telah lama bertanyakan perkara tersebut tetapi saya selalu lupa untuk memberikannya jawapan.

Pelajar sering kali keliru dengan penggunaan jawapan atau jawaban. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, kedua-dua penggunaan jawapan dan jawaban adalah betul dan boleh digunakan dan merupakan varian. Jawaban adalah betul dari aspek morfologi manakala jawapan pula diterima pakai kerana sudah menjadi kelaziman penggunaannya. Kamus Dewan Edisi Keempat pula menjadikan jawapan sebagai subentri kepada jawab.

Dari aspek pengejaan perkataan jawapan dan jawaban juga betul. Hal ini kerana kedua-dua perkataan tersebut mengalami proses pengimbuhan iaitu kata dasar jawab ditambah dengan akhiran -an menghasilkan perkataan jawaban. Namun, kita sering kali menyebut jawapan dalam pertuturan seharian.

No comments:

Post a Comment